Connect with us
istanbul escort kuşadası escort bayan bursa bayan escort

Deniz Ticareti

Küresel politikalar sıfır emisyonlu nakliyeyi ticari olarak uygulanabilir hale getirebilir

Published

on

Uluslararası denizcilikte karbonsuzlaştırmayı hızlandırmaya yönelik bir girişim olan Sıfıra Ulaşma Koalisyonu için, denizcilikte fosil yakıtlar ve sıfır emisyonlu alternatifler arasındaki rekabeti kapatabilecek politika önlemlerini özetleyen yeni bir rapor yayınlandı .

“Gap’i Kapatmak ” başlıklı rapor , Global Maritime Forum, Friends of Ocean Action ve Dünya Ekonomik Forumu arasındaki ortaklık için bir denizcilik danışmanı UMAS tarafından hazırlandı.

Rapor, uluslararası deniz taşımacılığında karbondan arındırma sağlamak için 2040’lara kadar sıfır emisyonlu yakıtların baskın yakıt kaynağı haline gelmesi ihtiyacını vurguluyor ve rekabet gazını kapatabilecek ve denizcilik sıfır emisyonlu yörüngesini hızlandırabilecek politikaların geliştirilmesinin öneminin altını çiziyor.

Rapor, deniz taşımacılığının karbonsuzlaştırılmasını desteklemenin tercih edilen yolunun, farklı politika seçeneklerinin güçlü yönlerini birleştirirken zayıf yönlerini de azaltan bir politika paketi benimsemek olduğuna dikkat çekerek, açığı kapatmak için birden fazla potansiyel politika seçeneği sunuyor.

Daha sonra geçişi desteklemek için adil bir şekilde kullanılan geliri toplayan küresel piyasaya dayalı bir önlemden ve bir yakıt geçişinin gerçekleşeceğine dair piyasaya açık bir sinyal göndermek için doğrudan bir komuta ve kontrol önleminden oluşan bir politika paketi önermektedir. .

Rapora göre bu, yatırımları teşvik etmek, bilgi paylaşımını teşvik etmek ve kapasite gelişimini desteklemek için gönüllü girişimler, bilgi programları ve ulusal ve bölgesel politika önlemleri ile tamamlanabilir.

Rapor ayrıca, önlemleri tasarlarken ve politika seçeneklerini birleştirirken geçişin hakkaniyetini dikkate alma ihtiyacının altını çiziyor.