Connect with us

Güncel Haberler

Esenyel Partners, Avrupa Birliği’nden Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketine dair bülten paylaştı

Published

on

Türkiye’nin önde gelen hukuk firmalarından Esenyel & Partners Hukuk Bürosu Avrupa Birliği’nden Rusya’ya karşı yeni yaptırım paketine dair güncel bilgilerin yer aldığı bilinmesi gereken önemli noktaları paylaştı. Yaptırımların ele alındığı bültende şu ifadeler kullanıldı:

Avrupa Birliği (AB), Rusya’nın Ukrayna’ya karşı devam ettirdiği işgali nedeniyle 8. yaptırım paketini 6
Ekim 2022 tarihinde kabul etmiştir.
Bununla bağlantılı olarak, AB Rusya’ya karşı 2014/833 tüzüğünü daha da değiştiren ve P&I Kulübleri ve
Üyeleri (“ÜYE”) için de önemli olan 2022/1904 regülasyonunu yayımlanmıştır. Düzenleme, bir dizi yeni
kişi ve kuruluşun varlıklarının dondurulması yanında, özellikle deniz taşıması ile ilgili aşağıdaki
hükümleri içermektedir.

RUS LOYDU
Rus Loydu (Rus Deniz Ticaret Sicili), Rusya Devleti’ne ait kuruluşlar listesine eklenerek, AB’de herhangi
bir kuruluşun doğrudan veya dolaylı biçimde işlem yapması yasaklanmıştır. Ancak, 7 Ekim 2022’den
önce akdedilen sözleşmeler ve bu sözleşmelerin yürütülmesi için gerekli sözleşmeler için, 8 Ocak
2023’e kadar geçiş süreci öngörülmüştür. Ayrıca, Rus Loydu’na kayıtlı gemilerin, 8 Nisan 2023’ten
itibaren AB sınırları içerisindeki limanlara uğraması yasaklanmıştır.

DEMİR ÇELİK ÜRÜNLERİNDE YASAKLARIN GENİŞLETİLMESİ
Yasaklanan demir çelik ürünlerinin listesi regülasyonda genişletilmiştir. Ayrıca, üçüncü ülke tarafından
işlenmiş ancak Rus menşeli demir çelik içeren ürünlerin, üye devletlere ithalatı ve satın alınmasını
yasaklayan yeni kısıtlamalar eklenmiştir.
Yeni düzenleme, sigorta ve reasürans hizmetleri sunan AB kuruluşlarına yönelik yasaklar içermektedir.
Bu nedenle, bir Üye regülasyondan doğrudan etkilenmese bile, Kulübün bu faaliyetlerde bulunmaları
durumunda teminat sağlayamayacağı hatırlatılır.

ÜRÜN LİSTELERİNİN GENİŞLETİLMESİ
Regülasyon, Rusya’nın endüstriyel sanayisini geliştirecek ve önemli gelir elde edeceği ürünlerin yasaklı
listesini genişletmiş olup düzenleme eklerinde belirtilen emtialar, 7 Ekim 2022’den önce yapılmış
herhangi bir sözleşmenin veya bu sözleşmelerin ifası için gerekli olan herhangi bir yan sözleşmenin
ifasına izin vermek için 8 Ocak 2023’e kadar tasfiye süresine tabi olacaktır.

RUS PETROLÜNE TAVAN FİYAT UYGULAMASI
Rus ham petrolü ve türevlerine G7 tarafından tavan fiyatı getirilmiştir. G7 tavan fiyat uygulaması, Rus
petrolünün Dünya’ya ihracatında, fiyatlara üst sınır getirilmiştir. Böylece, Rusya’nın enerji fiyatlarının
arttığı bir dönemde, ham petrol ve türevlerinin satışını düşürerek, yüksek gelir elde etmesinin
önlenmesi istenmiştir.
Bu yüklerin, AB üyesi olmayan ülkelere taşınması için sigorta ve reasürans sağlanması da aynı şekilde
yasaklanmıştır. Akaryakıt ürünleri için sigorta ve reasürans yasağı, yüklerin taşınmasına izin verilmesine
rağmen 5 Aralık 2022’de başlayacaktır. Ayrıca, 5 Aralık 2022’den önce Rus ham petrolünün ve 5 Şubat
2023’ten önce petrol ürünlerinin taşınmasına ilişkin taleplerin, sigorta sözleşmesinin 4 Haziran 2022’den önce imzalanması ve sigorta sözleşmesinin sona ermesi koşuluyla ödenmesi gerektiğini
açıklamaktadır.
Sonuç itibariyle, sigorta şirketlerinin ve reasürörlerin, tavan fiyatında veya altında satılan kargoların
taşınması için teminat sağlamasına izin verilecek, ancak bunun tersine, tavan fiyatın üzerinde satılan
kargolar için bunu yapmaları yasaklanacaktır.
Halihazırda olduğu gibi, 5 Aralık 2022 ve 5 Şubat 2023 tarihinden itibaren Rus ham petrolünün ve
türevleri AB’ye taşınması yasaklanacaktır. Fakat, AB gemilerinin Rusya’dan üçüncü ülkelere yapılan
taşımaya izin verilecek olup AB sigortacıları bu taşımalar için teminat sağlayamayacaktır.