Connect with us

Deniz Ticareti

Denizcilik kuruluşları dünya liderlerine çağrıda bulundu

Published

on

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından sunulan yazıda, denizcilik sektörünün dekarbonizasyon sürecine yardımcı olacağı değerlendirilen piyasa bazlı önlemlerin alınmasına yönelik Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) üye devletlerine yönelik çağrıda bulunulduğu belirtildi

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından sunulan 20 Nisan 2021 tarihli yazıda, deniz ticaretinin çoğunluğunu temsil eden denizcilik sektörü kuruluşları tarafından yapılan basın açıklaması ve teklif ile denizcilik sektörünün dekarbonizasyon sürecine yardımcı olacağı değerlendirilen piyasa bazlı mekanizmaların geliştirilmesine yönelik Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) üye devletlerine yönelik çağrıda bulunulduğu belirtildi.

Piyasa Bazlı Önlemler (Market Based Measures – MBM) hakkında yayımlanan basın bülteninin Türkçe tercümesi şu şekilde:

  • Deniz ticaretinin çoğunluğunu temsil eden denizcilik sektörü kuruluşları, ABD Başkanı Joe BIDEN’ın iklim zirvesi öncesinde uluslararası denizcilik sektörüne yönelik zorunlu piyasa bazlı tedbirlerin (Market Based Measures – MBM) nasıl uygulanabileceği konusunda dünya liderlerine müzakere yapmaları için çağrıda bulundu.
  • Birleşmiş Milletler’e sunulan ortak teklifte kuruluşlar, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) üye devletlerinden, küresel ölçekte denizcilik sektörünün dekarbonizasyon sürecine yardımcı olmak için piyasa bazlı mekanizmaların geliştirilmesine ilişkin tartışmaların öne çıkarılmasını talep ediyor.
  • Denizcilik sektörü tarafından, 5 milyar dolarlık Ar-Ge Fonu (R&D Found) oluşturulması teklifiyle birlikte değerlendirilmesi adına hükümetlerden karbon fiyatlandırması görüşmelerini hızlandırmaları isteniyor.

ABD Başkanı Joe BIDEN’ın “Liderlerin İklim Zirvesi” öncesinde dünyanın önde gelen denizcilik kuruluşları, küresel ölçekte denizcilik sektörünün iddialı dekarbonizasyon hedeflerine ulaşılmasını sağlamak için piyasa bazlı tedbirler (MBM) konusunun dünya liderleri tarafından acilen değerlendirilmesi adına çağrıda bulunmuştur.

Amerika Birleşik Devletleri’nin ev sahipliği yaptığı zirve, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı 26. Toplantısı (COP26) ve Deniz Çevresini Koruma Komitesi 76. Dönem Toplantısı’nın (MEPC 76) öncüsü olarak görülmektedir.

Denizcilik kuruluşları, küresel CO2 emisyonlarının %2’sinden sorumlu olan denizcilik sektörünün dekarbonizasyon hedeflerinin bahse konu iklim zirvesinde liderler tarafından siyasi olarak desteklenmesini talep etmektedir. Denizcilik kuruluşlarından Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO), Uluslararası Kruvaziyer Şirketleri Birliği (CLIA), Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS), Dünya Denizcilik Konseyi (WSC) diğer sektör temsilcileri ile birlikte, Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne bir teklif sunarak, Birleşmiş Milletler’in düzenleyici kurumunun birkaç yıl içinde MBM’ler hakkındaki görüşmeleri gündeme getirmesi çağrısında bulunmuştur. Bu tedbirler, dünya deniz filosunun hali hazırda kullandıklarından daha pahalı olacak yeni yakıtlara ve teknolojilere geçişin teşvik edilmesi için kritik öneme sahip olacaktır.

MBM’ler, fosil yakıtlar ile sıfır karbonlu yakıtlar arasındaki fiyat farkını düşürerek emisyonların azaltması için ekonomik bir teşvik sağlamak amacıyla CO2 emisyonlarına bir fiyat belirlemektedir. Denizcilik sektörünün liderleri, sıfır karbon teknolojilerinin ve ticari olarak uygun sıfır karbonlu gemilerin benimsenmesini kolaylaştırmak adına tedbirler geliştirilebilmesi ve uygulanabilmesi için IMO üye devletleri tarafından MBM’lerin rolünün değerlendirmesi gerektiğine inanmaktadır.

Bir fiyatlandırma sisteminin faydalı olması için fosil yakıtlara uygun alternatifler olması gerekmektedir. Bu alternatifler okyanus ötesi sefer yapan büyük gemiler için henüz mevcut değildir. Alternatif teknolojilerin geliştirilmesi, okyanus ötesi sefer yapan gemilerin yeni yakıtlara geçebilmesi için sektör tarafından finanse edilecek olan IMO ile koordineli Ar-Ge’nin hız kazanmasıyla mümkün olacaktır. Bu amaçla üye devletler ve denizcilik sektörü, dekarbonizasyon için gerekli teknolojileri geliştirmek adına gerekli Ar-Ge çalışmalarını sağlamak üzere 5 milyar dolarlık bir fon oluşturmaya yönelik teklifte bulunmuşlardır.

Denizcilik sektörünün önde gelenleri, IMO’ya sunulan Ar-Ge teklifini desteklemeleri için devletlere yaptıkları çağrıyı yinelemişlerdir.

Hızlandırılmış araştırma ve geliştirmeyle birlikte küresel düzeyde MBM’lerin dikkate alınmasına yönelik artan ihtiyacın, görmezden gelinemeyecek derecede aciliyete sahip olduğu belirtiliyor. Sektör kuruluşlarının, Birleşmiş Milletler’e sundukları teklif şu şekilde;

“İddialı hedeflerimizi yerine getirme konusunda acil ilerleme kaydetme ihtiyacı göz önüne alındığında, denizciliğin dekarbonizasyon ihtiyacının gerektirdiği aciliyetle ilerleme kaydetmek istiyorsak, olası farklı tedbirleri paralel olarak değerlendirebilme hususu kritik olacaktır.

Denizciliğin, hükümetler tarafından önceden belirlenmiş dekarbonizasyon hedeflerine ulaşma stratejisiyle uyumlu olarak sektör, dünyanın en büyük ekonomilerini uygulamalı araştırma ve geliştirme çalışmalarını genişletmeye ve hızlandırmaya teşvik etmektedir. MBM’lerin geliştirilmesi ve yürürlüğe girmesi birkaç yıl alabileceğinden, sektör tarafından finanse edilen Ar-Ge fonu teklifi gibi tedbirlerin onaylanması durumunda MBM’lerin uygulanması ve teşvik edici etkileri, sıfır karbon teknolojilerinin daha geniş bir şekilde tanıtılmasıyla paralel olarak ilerleme gösterebilecektir.

Denizcilik sektöründe yer alan gruplar, oluşturulacak herhangi bir MBM’nin adil ve eşit bir şekilde uygulanmasını istemektedir. Bazı gözlemciler tarafından belirtilen, küresel soruna yönelik piyasayı bozan bir çözüm olarak görülen Avrupa Birliği’nin Emisyon Ticaret Sistemi’ni (ETS) genişletme önerisi gibi tek taraflı karbon fiyatlandırma planları üzerine ortaya çıkan endişeler sektör gruplarınca dile getirilmektedir.

Ayrıca, sektör kuruluşları tarafından konuya ilişkin aşağıda yer alan görüşler ifade edilmiştir:

“Adil ve eşit MBM’ler, sektördeki sera gazı emisyonlarını aşamalı olarak azaltmaya yönelik gerekli olacak yeni yakıtlara ve teknolojilere geçiş için uygun bir politika seçeneğidir. Birleşmiş Milletler ile hükümetleri, denizciliğin önemli dekarbonizasyon hedeflerine ulaşma sürecinde ilerlemesini sağlamak için MBM’lerle ilgili görüşmeye öncelik vermeye çağrıda bulunmak adına sektördeki meslektaşlarımızla bir araya geliyoruz. Uluslararası denizcilik sektörünün dekarbonizasyonu, piyasada bulunan sıfır karbon teknolojileri ve yakıtları geliştiren sektör dışı paydaşlara bağlı olacak ve denizcilik sektörü bunları kullanmak için teknolojilere ihtiyaç duyacaktır. Meydana gelen bu talebin aciliyeti, sektörün sıfır emisyona geçişini hızlandırmak ve teşvik etmek için liderlik ve uygun şekilde koordine edilmiş bir yaklaşım gerektirmektedir.”

Continue Reading
Yorum Yapın

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.